Första etappen av strandpromenadens upprustning är klar

nyrustad strandpromenad

Nu är Kentas schakt klar med sitt jobb; dränering, ny väguppbyggnad med beläggning samt kablar och stolpfundament för belysning. Den grövre makadamen är för att släppa igenom vattnet till dräneringen som ligger längs nästan hela vägen. Nästa steg är nytt räcke som vi räknar med kommer i slutet av sommaren

Strandpromenaden stängd för ombyggnad

Måndag 27/6 2016 börjar Kentas Schakt med strandpromenaden. Dränering, ny vägbeläggning samt förbereder för belysning. 

Vägen hålls avstängd för alla, preliminärt till den 6 juli. De som bor längs strandpromenaden kommer att kunna passera tvärs vägen ned till sina bryggor. 

Nytt räcke och belysning kommer i senare etapp, men kommer sannolikt inte kräva att vägen stängs av.

Alternativ gångstig under ombyggnaden.
Alternativ gångstig under ombyggnaden.

 

 

Jag vill fälla ett träd på föreningens mark. Hur gör jag?

Börja med att ta kontakt med en styrelsemedlem direkt eller via epost till risetsvagforening@gmail.com. Vi behöver veta plats, orsak och få en bild på det aktuella trädet. Märk gärna ut det med ett markeringsband.

Föreningen står självklart för fällningen om trädet är sjukt, skadat, riskerar att falla över en ledning eller liknande. För att avgöra behovet av fällning behöver föreningsrepresentant titta på plats för att avgöra hur vi går vidare.

Sly är tillåtet att rensa och hålla efter. Föreningens definition av sly är unga träd som är så smala att du enkelt når runt det med hjälp av ena handens tumme och pekfinger.

Sommarpremiär för Café Gräddelin

Populära Café Gräddelin håller öppet nu på fredag den 17 juni 13–14.30, stänger under matchen, öppnar igen för firande av Sveriges vinst i fotbolls–EM över Italien, kl 17–18.
De kommer att försöka ha öppet vid fint väder till och från under sommaren och annonserar i god tid på tavlan och på facebooksidorna Riset och Kummelnäs vänner.
Om det blir midsommarfirande vid ängen kommer kiosken att vara öppen. Välkomna till midsommarängen!

Full aktivitet och strålande sol på arbetsdagen

bryggan
Ett extra stort tack till Lisa och Stefan Tingwall som jobbade vid Karbosjön även under lördagen samt till Börje Drakenberg som på eget initiativ tvättat rent områdets samtliga vägskyltar.

Stort tack alla inblandade för en fantastisk insats på arbetsdagen. Knappt 40 vuxna och ett stort gäng härliga barn gjorde ett enormt arbete såväl vid lekplatsen och midsommarängen som vid Karbosjön och området i allmänhet.

Det rådde full aktivitet från kl 10 fram till kl 12 då det dukades upp en välsmakande hamburgerlunch till alla. Arbetet fortsatte ända fram till sen eftermiddag i umgänge med goda grannar!

Ett stort arbete har gjorts i och intill vår bod på midsommarängen. Boden är i mycket dåligt skick och behöver bytas ut. Tack vare ett arv från Inga Lindqvist på Röde Orms väg, har RTF fått möjlighet att under 2016 planera, köpa in och bygga upp en ny bod. Under arbetsdagen förbereddes detta kommande projekt genom att röja undan såväl utanför som inuti befintlig bod.

 Nedan arbete utfördes vid Karbosjön:

 • Ytterliggare en bänk monterades
 • Spång till flytbrygga fästes fast
 • Rejält med sly röjdes
 • Förberedelser för kommande grillplats
 • Badstege monterades

Nedan arbete utfördes i området i allmänhet:

tennisnatet
Tennisbanan krattad, borstad samt nätet uppsatt
 • midsommarkarran
  Även traktorvagnen fick en uppfräschning och är nu nyoljad.

  Midsommarängen krattad

 

 • Eldning och röjning av en stor mängd grenar och sly har gjorts vid allmänningen mellan Risvägen 10-12
 • Trappan mellan Båtvägen och Sångfågelvägen är sopad/rensad
 • Utsiktsplatsen Risbergsstigen har rensats ur och röjts ytterligare
 • Stentrappan från utsiktplatsen ner till Båtvägen har rensats
 • Rabatten vid lekplatsen rensad
 • Ångbåtsbryggans väntkur är städad, sopad
 • Höger räcke på ångbåtsbryggan är målat

Underhåll och arbete vid lekplatsen:

sandlada

 • Skyddsplanket vid pulkabacken är lagat
 • Nytt stolpfäste monterat vid repräcket (där en stolpe var påkörd/trasig)
 • Lekstugan är städad, tvättad med målartvätt och förberedd för målning
 • Sandlådans kant har grävts fram så att nät kan fästas bättre
 • Sjörövarskeppet har fått en styrhytt

/Styrelsen genom Sofia Kinch

Ny avgift ska förbättra våra gemensamma ytor

Årets stämma hölls den 15 mars med 35 av föreningens fastigheter representerade. De två viktigaste punkterna på dagordningen handlade om Tomtägareföreningen. Först och främst beslutade stämman om en årlig medlemsavgift även i den föreningen. Den ökade intäkten ska användas till att få – och hålla – en högre nivå på våra gemensamma ytor som midsommaräng med lekplats, utsiktsplatser, Karbosjön och så vidare.

Den andra punkten var att föreningen fått ett ekonomiskt tillskott från Inga Lindqvists dödsbo, vilket inte fanns med i budgeten för 2016. Styrelsen föreslog att pengarna används till ny föreningsbod vid midsommarängen, vilket bifölls av stämman. Mer information om stämman finns i Protokoll RTF ÅM 2016 underskrivet  Protokoll RVF ÅM 2016 undertecknat